Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetaj aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań pola LND.

zuschanden

1. z. machen a) (zunichte machen) skóncowa|ć p, kóncować, zniči|ć p, ničić, kazyć, skazyć p, bibl. k ničemu činić / sčinić p; žiwjenje je wjele rjanych nadźijow ~ło b) (beschämen) zahańbić p, zahańbjeć, veralt. zahanibić p, zahanibjeć, bibl. k hanibje sčinić / činić / přinjesć p 2. z. werden a) (zugrunde gehen) zahinyć p, so skóncować, so zničić, so skazyć, k ničemu so sčinić b) (beschämt werden) so zahańbić, so zahańbjeć, zahańbjeny być, bibl. k hanibje přiń|ć ~du p 3. sich z. arbeiten so dodračować p 4. z. reiten zajězdźić p, dodračować, zmordować p