Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

Wider~

spjećowanski, přećiwny, nutřkowny

widerhallen etw. hallt von etw. wider

što wotrazy p/wotraža/wotražuje što; skały wotražuja wołanje pućowarjow; hasa wotražuje smjeće, wołanje a spěwanje masow

(etw. ist vom Widerhall erfüllt) što je połne/je napjelnjene (wot) čeho; lěs je połny ptačeho šćebotanja a fifolenja