Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

werfen

1. mjetać, semelf. ćisnyć p, distr. zmjetać p, reg. ćiskać, expr. wrjeskać, wrjesnyć p, umg. smoknyć p; mórnyć p, wjerhać, wjerhnyć p; papjeru do wohenja ~, wotpadki na hnój ~, heju 60 m daloko mjetać, knježim wšitko do klamy mjetać, hłowu dozady ćisnyć, so do dźěłanskeje drasty ćisnyć, młode mjetać, dołhe sćiny mjetać, z wudmami wokoło so mjetać, meju mjetać, wóčko na koho, na čo ćisnyć, što na papjeru ćisnyć; (Handball) ein Tor w. wrota třělić p / třěleć; sich in die Kleider w. do drasty zjě|ć ~du p / zajě|ć ~du p / skočić p; sich in Gala w. so wupikać p, so wupikować; Junge w. młode / młodźata měć, umg. hekować; ein Auge auf jmdn. w. so zahladać p do koho; einen Blick w. pohladnyć p, pokuknyć p; aufs Papier w. naćisnyć p 2.a) sich auf etw. w. so da|ć ~m p / so dawać do čeho; wón je so do zběranja pohladnicow dał b) die Tür ins Schloß w. durje zaprasnyć p / zaprasknyć p c) Anker w. łódź zakótwić p / zakótwjeć d) ein Loch in den Kopf w. dźěru do hłowy wubić p / nabić p e) einen Blick zurück w. so wobhladnyć p, so powobhladnyć p f) (Dias) an die Wand w. (na sćěnu) projicěrować g) über Bord w. so wzda|ć ~m p / so wostajić p / so wostajeć čeho, zaćisnyć p, pušćić p, pušćeć; so wzdać wšěch wobmyslenjow h) über den Haufen w. powalić p, powaleć, distr. spowaleć p, powróćić p, powróćeć, distr. spowróćeć p i) sich in die Bresche w. so zasadźić p, so zasadźeć, so zasadźować j) das Holz wirft sich drjewo so ćehnje / so ćaha