Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetaj aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań pola LND.

Wahn~: błudny;

wahnsinnig

1. b.; wón zachadźa kaž błudny, tajke něšto zwoprawdźić chcyć je błudna ideja; Med. błudnomyslny, choromyslny, šicofreny, přemysleny; (furchtbar unvernünftig) kołwrótny, wrótny, wólberny, klepnjeny, cybnjeny, dźiwi; ja tola ~ njejsym tajku zwažliwu wěc sobu činić; w. werden wobłudnić p, zbłudnić p, wowrótnić p, skołwrótnić p, zbłaznić p 2. (furchtbar, sehr groß, stark) strašn|y, žałostn|y, grawoćiw|y, hrozn|y, smjerć; ~a hara, to je ~je skoku šło, ja so smjerć wjeselu;