Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

Schlag

1. (Stoß) dyrjenje, dyr, stork, smyknjenje, smyk

(Ruck) raz; na jedyn ~ njepadnje wjaz, ~ na ~; einen S. versetzen dyrić p/smyknyć p/storčić p koho

2.

a) Schläge (Prügel) puki plt, morski; es gibt S. ~ padaja, sydaja; S. austeilen bić/p|rać ~jeru/morskać do koho

b) (ins Gesicht) plista, fawca; Schläge versetzen plistować/wuplistować p/fawcować/wufawcować p koho

c) Boxen

(Niederschlag) podyr

3. (Knall, Krach) prasnjenje, prasknjenje, prask

(dumpf) buchnjenje

(rasselnd) wrjesk; ein lauter S. war zu vernehmen wótře prasny p/praskny p/buchny p/wrjesny p

4. (ausholend) machnjenje, mach, zamach; Schläge machot, machotanje; zum S. ausholen zamachnyć p/zamachać p/so zahnać ohne Präs. p/so zahanjeć/so zaběhnyć p na koho

5. (Klatsch) klesnjenje, klesk, placnjenje; ein lauter S. war zu vernehmen wótře klesny p/placny p; was war das für ein S. što je to klesnyło/placnyło

6. (Klaps) klepnjenje, klepk; klepki hamorka běchu wšudźe słyšeć; Schläge klepanje; ein S. war zu vernehmen klepny p

7. (Peitschenschlag) šwiknjenje, šwik, šlipnjenje; Schläge šwikanje, šlipanje; einen S. versetzen šwiknyć p koho; Schläge versetzen šwikać koho

8. (mit Beil, Schwert u. ä.) rub, rubnjenje; na jedyn rub njepadnje dub; Schläge rubanje; einen S. versetzen rubnyć p koho; Schläge versetzen rubać do koho, do čeho

9. (der Uhr)

a) biće, wotbiće, wotbiwanje, veraltd. ćepjenje, ćepanje; jmd. hört den S. der Uhr štó słyši časnik bić/wotbić/wotbiwać/ćepić/ćepać

b) S. zwölf, drei u. ä. zdypkom dwanaćich, třoch u. ä.

10. (des Herzens) pukot, pukotanje, bubot, bubotanje, ćepjenje

11. (der Nachtigall) šćukot, šćukotanje

12. (des Finken) pinkot, pinkotanje

13. Forstw.

a) (Holzeinschlag) pušćenje (štomow)

b) (kahlgeschlagene Fläche) wosyk

14. Landwirtschaft zahon

15. Gastronomie porcija

16. (Käfig) klětka, pejor. puklot

(für Tauben) hołbjenc

17. (Kutschentür) durčka plt, durje plt

18. Medizin boža ručka; der S. hat jmdn. gerührt ~ je koho zajała

19. (Art) družina, raz; ludźo wosebiteho razu

20. (Schicksalsschlag) njezbožo, dóńt

21. den letzten Schlag (Handschlag) tun dodźěłać p

22. jmd. bekommt einen (elektrischen) S. koho (milina) dyri p, umg. štó krydnje p šlak