Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

handeln

1. (Handel treiben, verhandeln) wikować, umg. handlować; ~ z akcijemi, ~ wo płaćiznu twory, ze sobu ~ njedać

(Handel treiben) wobchodować

2. (tätig sein, behandeln, gehen) jednać; nětko je čas ~, film jedna wo napjatych dyrdomdejach, wo tutón pad so njejedna

(vorgehen) postupować, postupić p

(wirken) skutkować; nach etw. h. so měć po čim; ~ po předpismje; sich um etw., jmdn. h. hić dźe/być wo čo, wo koho