Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetaj aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań pola LND.

eigen

1.a) (jmdm. selbst gehörend) unübers., samsny, buchspr. swójski, umg. hejgen indekl.; wir haben unseren eigenen Garten my mamy swoju zahrodku; (blutsverwandt) ródn|y; wón je swoju ~u dźowku zastorčił; sein e. Herr sam swój knjez; aus e. Antrieb sam wot so; wona je sama wot so přišła b) zu e. machen přiswojić p, přiswojeć; sebi trěbnu wědu ~ 2. (charakteristisch) charakteristisk|i, wosebity; spóznajemy jeho na jeho ~im stilu 3. (eigenartig) dźiwnušk|i, dźiwn|y, spodźiwn|y, wonajk|i; ~e začuće 4. (peinlich genau) akuratn|y; w swojej domjacnosći je wona jara ~a