Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

blockieren

blokowa|ć, zablokowa|ć p; transitna železniska čara je ~na, linku ~ć, lód je rěku

(Weg versperren) zaraćić p, zaraćeć, zaraćować, šlahać, zašlahać p, zašlahować