Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

blicken

1. hlad|ać, pohladać p, pohladnyć p, atten. spohladnyć p, geh. zhladować, zhladnyć p; moje wokno ~a na ranje, kóždy zhladuje z hordosću na nowy twar; um sich b. so rozhladać p, so rozhladnyć p, so rozhladować; nach hinten b. so wobhladać p, so wobhladnyć p, atten. so powobhladnyć p

2. sich b. lassen so widźeć da|ć ~m, so pokazać p, so pokazować, so zjewić p, so jewić, umg. so pokazać dać; ty so dołho njejsy pola nas zjewił