Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

bemerkbar

spóznajomn|y, wobkedźbujomn|y; lědma ~a změna; sich b. machen (zu spüren sein) so pytnyć p da|ć ~m; cuzy wliw da so zlochka pytnyć

(Person) kedźbnosć na so złožić p/złožować; b. sein pytnyć/spóznać p być, umg. k pytnjenju/k spóznaću być