Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

angelegentlich

1. (eingehend) dokładn|y, nadrobn|y; so ~je z wěcu zaběrać

(intensiv) intensiwny

2. (dringend) naležn|y, selt. naležit|y; ~a próstwa