Němsko-hornjoserbski słownik

Žórło: Němsko-hornjoserbski słownik (red. Helmut Jenč), Budyšin 1989/1991

Pokazka: Jedna so wo starši słownik, němski a hornjoserbski prawopis njewotpowědujetej aktualnej normje. Ćišćane wudaće je na předań w LND.

abbrechen

1. (wegbrechen)

a) tr. wotłamać p, wotłamować, wotlemić p; kćenja, přimadło wotłamać, strašnej chorosći kónc wotlemić

(an der Spitze a.) přiłamać p, přiłamować, přilemić p; hałžki ~

(ringsum a.) wobłama|ć p, wobłamować; wjerby stejachu z ~nymi hałzami

(herausbrechen) wułamać p, wułamować, wulemić p; sej zub, z kerka kij ~; sich keinen a. so njepřenapinać, so njezadrěwać

b) intr. so wotłamać, so wotłamować, so wotlemić, so přiłamać, so přiłamować, so přilemić, so wułamać, so wułamować, so wulemić; wuško je so wotłamało, nochć je so přiłamał

2. (abreißen) wottorhnyć p, wottorha|ć p, distr. zwottorhać p, wottorhować, torhać; murju, stan ~ć, wón je wšě mosty za sobu ~ł, twarjenje torhać

(niederreißen) potorhać p

(abbauen) wottwarić p, wottwarjeć

3.

a) (plötzlich beenden) přetorhnyć p; studij, diplomatiske poćahi, sadu ~

b) (plötzlich enden, aufhören) nahle so skónčić p/so kónčić, nahle zasta|ć ~nu p/přesta|ć ~nu p; hudźba so nahle skónči